Ing. Pavel Grygar   ::   Ekonomický systém EasyLine   ::   Zpracování dat   ::   Desktopové databázové aplikace   ::   Internetové databázové aplikace (php & mySQL)

Popis systému EasyLine

EasyLine je flexibilní a univerzální integrovaný ekonomický systém pro malé a střední firmy. Vyznačuje se snadnou obsluhou a širokou oblastí použití. Je určen pro firmy zabývající se obchodními, prodejními a malovýrobními činnostmi. Lze jej rovněž s výhodou využít ve firmách poskytující služby či poradenskou a konzultační činnost.

EasyLine umožňuje zpracovávat samostatně agendy až 100 firem.

Základní provedení EasyLine obsahuje moduly pro zpracování nabídek, zakázek, faktur, zálohových faktur a dobropisů, účetní saldo vydaných i došlých faktur, objednávky, skladové hospodářství umožňující pracovat standardně se 100 sklady (rozšířená verze až s 1296 sklady), hotovostní pokladnu, modul korespondence s možností hromadného tisku etiket a sériových dopisů zákazníkům i dodavatelům, sledování rozsáhlejších dodávek a zakázek formou tzv. projektů s možností jejich celkového finančního vyhodnocování, dispoziční přehledy, generátor pro uživatelsky definované sestavy, finanční účetnictví s možností sledování střediskového hospodaření, vyhodnocení prodejů a množství různých statistik, přehledů a tiskových výstupů.

Program EasyLine pracuje s cizími měnami, formuláře mohou být uživatelsky definovány až ve 100 verzích (např. v různých jazycích apod.)

Systém je možno propojit s elektronickým platebním stykem s Vaší bankou případně s jinými programy, například pro možnost poskytování ceníků Vašim zákazníkům, načítání objednávek vytvořených jiným programem apod. Program umožňuje přenosy dat mezi centrálou a pobočkami (prodejnami), případně mezi centrálou a oddělenou finanční účtárnou. Jakékoli další požadavky mohou být řešeny formou speciálních úprav nebo vytvořením nadstavbových modulů podle Vaší specifikace.

Nasazení systému EasyLine výrazně přispěje k zefektivnění a zrychlení oběhu zboží ve Vaší firmě. Program umožňuje optimalizaci skladových zásob na základě minimálních požadovaných stavů skladů jednotlivých skladových položek definovaných buď ručně nebo automaticky podle vyhodnocení prodejů za zvolené období. S využitím dvoustupňového systému rezervací zboží ze zakázek a faktur automaticky navrhne objednávky zboží od Vašich dodavatelů.

Program Vám poskytne velké množství různých statistik nákupů i prodejů zboží, stavu pohledávek za Vašimi zákazníky i Vašich závazků k dodavatelům a mnoho dalších informací potřebných pro optimální řízení Vaší firmy.

Systém EasyLine je aplikace pracující v síťovém prostředí LAN s operačním systémem Novell Netware nebo Microsoft Windows NT. Pro bezporuchový provoz systému je třeba zabezpečit dostatečnou stabilitu hardwarového řešení.

Úvod | Popis | Konfigurace | Vlastnosti | Pokladna | Doplňky | Demo | Dokumentace | Ostatní | Aktuálně | Update | RSS | GDPR | Kontakt
Reklama:   masáže praha   |   autobusová doprava   |   palety   |   tlačné ventily   |   koberce   |   rehabilitace