Ing. Pavel Grygar   ::   Ekonomický systém EasyLine   ::   Zpracování dat   ::   Desktopové databázové aplikace   ::   Internetové databázové aplikace (php & mySQL)

Pokladní systém

Pro hotovostní prodej v systému EasyLine je možno využít modul Pokladní systém. Programový modul, umožňující velmi jednoduchým způsobem prodávat zboží, je napojen na skladové hospodářství (prodávané položky jsou rezervovány ihned po jejich zadání), saldo dlužníků, vyhodnocení a finanční účetnictví. Prodejní doklady je možno vytvářet jak pro konkrétní zákazníky z Vaší databáze (včetně dopadu prodeje do statistik daného zákazníka), tak bez údajů o kupujícím pro "běžné" zákazníky.

K prodejnímu místu je možno připojit pokladní tiskárnu pro tisk paragonů, pokladní zásuvku na hotovost, snímač čárového kódu, případně zákaznický displej.

V současné době připravuje dovozce pokladních tiskáren Epson certifikaci dvou typů fiskálních tiskáren tohoto výrobce. Na základě dostupných informací bude možno po jejím úspěšném dokončení využít pokladní systém EasyLine jako registrační pokladnu podle zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách.

Zároveň je již dnes možno v pokladním modulu EasyLine tisknout doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby, přesáhne-li cena částku 50 Kč. Tato povinnost vznikla všem podnikatelům na základě novely zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání dnem 1.7.2005.
Bližší informace najdete na stránkách MFČR.

Úvod | Popis | Konfigurace | Vlastnosti | Pokladna | Doplňky | Demo | Dokumentace | Ostatní | Aktuálně | Update | RSS | GDPR | Kontakt
Reklama:   masáže praha   |   autobusová doprava   |   palety   |   tlačné ventily   |   koberce   |   rehabilitace